Routekaart Waterstof

De deelnemers aan het Nationaal Waterstof Programma (NWP) laten in de Routekaart Waterstof zien hoe zij vooruitgang willen boeken bij de ontwikkeling van de Nederlandse waterstofmarkt. De Routekaart stelt doelen voor hernieuwbare waterstof in 2030 voor en beschrijft welke acties nodig zijn om die doelen te behalen. Voorgenomen Europees beleid vormt mede de basis van de Routekaart.

Routekaart Waterstof
De visualisatie Routekaart Waterstof hierboven geeft een overzicht van de belangrijkste doelen en acties richting 2030 en daarna. In de Routekaart Waterstof wordt de visualisatie nader toegelicht.

Wat is de Routekaart Waterstof?

De Routekaart hanteert een totaalbenadering voor de ontwikkeling van de Nederlandse waterstofmarkt, door aanbod, transport, distributie, opslag, toepassing en randvoorwaarden met elkaar te verbinden. Zowel publieke als private partijen die verbonden zijn aan het NWP hebben meegewerkt aan de Routekaart Waterstof. De Routekaart bevat 13 thema’s en elk hoofdstuk is geschreven door een themagroep van het NWP. De themagroepen bestaan uit experts van de voor het thema relevante organisaties.

Lees en download de Routekaart Waterstof


Hydrogen Roadmap the Netherlands

We have translated the summary of the Hydrogen Roadmap and the visual of the Dutch Hydrogen Roadmap into English.

Download the English summary of the Hydrogen Roadmap


Vragen?

Wij helpen je graag. Heb je vragen over de Routekaart Waterstof? Dan kan je die stellen via het NWP Contactformulier.

Cookie-instellingen